Polityka prywatności


OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH


DevisProx zbiera dane osobowe o internautach wchodzących na stronę merci-kredyt.pl oraz o osobach pragnących rozpocząć korzystanie z proponowanych usług: w celu tworzenia całościowych statystyk na temat wejść internautów w poszczególne rubryki strony internetowej. Za pośrednictwem "formularzy", w celu lepszego zrozumienia internautów, odpowiedzenia na ich pytania oraz wysyłania im, za pośrednictwem wiadomości tekstowych lub e-mail, informacji lub ogłoszeń pochodzących od Devisprox.pl lub od wybranych partnerów. Za pośrednictwem "formularzy" w celu przekazania zapytań do partnerów wybranych przez DevisProx. Świadomi, iż zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w Internecie musi odbywać się zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, firma DevisProx zobowiązuje się do przetwarzania wszelkich danych osobowych na stronie DevisProx.pl w sposób zgodny z wymogomami wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – „RODO”); DevisProx zobowiązuje się do informowania osób, których dane są zbierane, o ich prawach oraz zapewnia im dostęp do ich sprostowania, według następujących zasad:


1 - Warunki dostępu oraz sprostowania


Każda osoba korzystająca ze strony DevisProx.pl ma prawo do dostępu informacji jej dotyczących. Użytkownicy mogą zażądać, aby dotyczące ich niedokładne, niepełne, lub zastrzeżone dane zostały sprostowane, uzupełnione, wyjaśnione, zaktualizowane lub usunięte. Osoby te mogą w każdym momencie skorzystać ze swojego prawa, kontaktując się z DevisProx pod adresem DevisProx 120 Avenue du Général Leclerc 75014 Paryż lub mailowo kontakt@devisprox.com. Jeśli chodzi o dane zbierane w ramach subskrypcji proponowanych na stronie DevisProx.pl Usług, w tym usługi newslettera, subskrybenci mogą skorzystać ze swoich praw bezpośrednio na stronie merci-kredyt.pl. Aby wypisać się z newslettera należy Kliknąć tutaj

2 - Adresaci zbieranych informacji


Każdy internauta może w momencie zbierania o nim informacji osobowych oraz później zażądać, aby owe informacje nie zostały przekazane osobom trzecim.

3 - Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych


DevisProx zobowiązuje się do ochrony danych o charakterze personalnym, w celu zapobiegania ich deformacji, uszkodzeniu lub przekazania nieupoważnionym osobom trzecim, zgodnie z treścią

4 - "Cookies"


Jeden lub kilka “cookies” zostaną pozostawione na dysku twardym komputerów, z których użytkownik wchodzi na stronę merci-kredyt.pl. “Cookie” to mały plik wygenerowany przez odwiedzany serwer oraz pozostawiany na komputerze odwiedzającego. Pliki cookies wysyłane ze strony merci-kredyt.pl zawierają informacje dotyczące przeglądania strony merci-kredyt.pl z komputera, na którym pozostawione zostaje “cookie” (odwiedzone strony, data i godzina wejścia, etc.) i pozwalające na rozpoznanie kolejnych wejść użytkowników. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie (patrz rubryka Pomoc z przeglądarką internetową). Mimo to DevisProx pragnie zwrócić uwagę internautów na fakt, iż w powyższym przypadku dostęp do niektórych Usług na stronie merci-kredyt.pl może ulec zmianie lub być uniemożliwiony. Następujący partnerzy mogę pozostawiać pliki cookies w celu personalizacji reklam:
- Acxiom W celu uzyskania szczegółowych informacji należy wejść na: http://www.acxiom.fr/a-propos-d-acxiom/information-sur-le-depot-de-cookie-respect-de-votre-vie-privee W celu wyrażenia sprzeciwu należy wejść na: http://www.acxiom.fr/desinscription-des-produits-publicitaires-acxiom/
- Squadata W celu wyrażenia sprzeciwu należy wejść na: http://www.squadata.net/private-policy/
- Critéo W celu uzyskania szczegółowych informacji i wyrażenia sprzeciwu należy wejść na: http://www.criteo.com/fr/privacy/
5 - Ochrona niepełnoletnich


DevisProx uznaje konieczność walki z rozprzestrzenianiem niedozwolonych treści (wyrządzających krzywdę, pomawiających, rasistowskich, ksenofobicznych, rewizjonistycznych, pedofilskich) oraz ochrony dzieci i zobowiązuje się w związku z tym do:
- wsparcia właściwych organów w walce z niedozwolonym treściami,
- ograniczenie dostępu do niektórych usług.
6 - Poszanowanie prawa własności intelektualnej


Oferowane przez internet możliwości wymiany informacji nie powinny doprowadzić do naruszenia praw własności intelektualnej. W celu ochrony owych praw DevisProx posługuje się zabezpieczeniami prawnymi oraz technicznymi. W związku z tym DevisProx zobowiązuje się do: Informowania internautów o ich obowiązkach dotyczących korzystania oraz rozpowszechniania prawnie chronionych treści, Wsparcia rozwoju nowych sposobów ochrony dzieł oraz walk z piractwem. Pomocy właściwym organom w walce z podróbkami.
7 - Bezpieczeństwo wymiany danych


DevisProx zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w zakresie technicznym i prawnym, aby zapewnić użytkownikom owo bezpieczeństwo i uniknąć przypadków nadużycia informacji, oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów.